MENU

E-JAWAB : Laporan Kategori Aduan Bagi Tarikh 1 Januari 2015 Hingga 31 Disember 2015

BIL BULAN JENIS PENGADUAN JUMLAH
ADUAN CADANGAN PENGHARGAAN PERTANYAAN
1  Januari 42 2 0 3 47
2  Februari 42 2 0 0 44
3  Mac 30 4 0 0 34
4  April 39 1 0 2 42
5  Mei 37 2 1 2 42
6  Jun 42 3 0 4 49
7  Julai 30 3 1 0 34
8  Ogos 23 1 0 0 24
9  September 18 1 0 3 22
10  Oktober 28 5 0 1 34
11  November - - - - -
12  Disember - - - - -
          JUMLAH 372

 

 STATISTIK E-CUKAI, i-MAKLUM DAN E-BAYARAN 2015

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai 8,204 100 8,503 100 8,472 100 8,304 100 8,205 100 8,503 100 50,191
2.  i-Maklum 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
3.  e-bayaran - - - - - - - - - - - - -
Jumlah  8,205 100 8,504 100 8,473 100 8,305 100 8,206 100 8,504 100 50,197

 

Bil. Aplikasi Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai 8,407 100 8,306 100 8,412 100 8,732 100 - - - - 25,450
2.  i-Maklum 3 0 1 0 1 0 1 100 - - - - 6
3.  e-bayaran - - - - - - - - - - - - -
 Jumlah 8,410 100 8,307 100 8,413 100 8,733 100 - - - - 25,456