MENU

E-JAWAB : Laporan Kategori Aduan Bagi Tarikh 1 Januari 2016 Hingga 31 Disember 2016

BIL BULAN JENIS PENGADUAN JUMLAH
ADUAN CADANGAN PENGHARGAAN PERTANYAAN
1  Januari 48 4 0 0 52
2  Februari 92 2 1 10 105
3  Mac 40 0 0 2 42
4  April 21 0 0 1 22
5  Mei 24 2 0 5 31
6  Jun 23 1 0 0 24
7  Julai 26 0 0 0 26
8  Ogos 25 0 0 2 27
9  September 15 1 0 1 17
10  Oktober 15 0 0 3 18
11  November 15 0 0 0 15
12  Disember 0 0 0 0 0
    344 10 1 24 379

 

 STATISTIK E-CUKAI, i-MAKLUM DAN E-BAYARAN 2016

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai 7645 100 7446 100 7121 100 7231 100 7278 100 7158 100 43879
2.  i-Maklum 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7
3.  e-bayaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah  7647 100 7447 100 7122 100 7232 100 7279 100 7159 100 43886

 

Bil. Aplikasi Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai 7965 100 7843 100 7651 100 7,473 100 7,325 100     38257
2.  i-Maklum 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0     5
3.  e-bayaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
 Jumlah 7966 100 7844 100 7652 100 7,474 100 7,326 100     38262