MENU

E-JAWAB : Laporan Kategori Aduan Bagi Tarikh 1 Januari 2017 Hingga 31 Disember 2017

BIL BULAN JENIS PENGADUAN JUMLAH
ADUAN CADANGAN PENGHARGAAN PERTANYAAN
1  Januari 43 2 0 2 47
2  Februari 14 1 0 4 19
3  Mac 20 1 0 1 22
4  April 18 0 0 2 20
5  Mei 23 0 0 0 23
6  Jun 12 1 0 0 13
7  Julai 26 2 0 0 28
8  Ogos 17 0 0 1 18
9  September          
10  Oktober          
11  November          
12  Disember          
  Jumlah 173 7 0 10 190

 

 STATISTIK E-CUKAI, i-MAKLUM DAN E-BAYARAN 2017

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai 7,752 100 7,914 100 7,271 100 7,394 100 7,532 100 7,613 100 45,476
2.  i-Maklum 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
3.  e-bayaran                          
Jumlah  7,753 100 7,915 100 7,272 100 7,395 100 7,533 100 7,614 100 45,482

 

Bil. Aplikasi Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai 7,821 100 7,753 100                 15,574
2.  i-Maklum 1 0 1 0                 2
3.  e-bayaran                          
 Jumlah 7,822 100 7,754 100                 15,576