MENU

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT MPJBT (CIO)

 

TUAN HAJI MD ASRI BIN HAJI AMIR

SETIAUSAHA

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TELEFON : 07-5555000